PARTNERSTVO A SPOLUPRÁCA

  • V prípade záujmu Vám ponúkame možnosť aktívne sa zapojiť do činnosti našej asociácie.
  • Spolupracovať s nami môže každý, kto prejaví záujem o riešenie problematiky environmentálnych záťaží.
  • Uvítame každý Váš podnetný námet a postreh, ktorým môžeme prispieť k riešeniu našich spoločných problémov.
  • Členmi združenia sa môžu stať právnické osoby, ktoré vykonávajú najmä činnosť v oblasti sanácií environmentálnych záťaží, resp. ak zameraním svojej činnosti majú vzťah k tejto problematike.
  • Členom združenia sa môže stať i zahraničná právnická osoba, pokiaľ vykonáva činnosť v oblasti sanácií na území   Slovenskej republiky.
  •  Ak sme Vás našou problematikou oslovili, neváhajte nás kontaktovať. Radi sa s Vami stretneme.