PORADENSTVO

Napriek tomu, že naša asociácia vznikla len nedávno, svoje aktivity sme začali pripravovať v priebehu roka 2022.

Máme záujem prispievať k riešeniu závažných environmentálnych tém, ale aj jednoduchých problémov, ktoré nás spoločne trápia.

Našimi aktivitami chceme prispieť k naplneniu cieľov základných strategických dokumentov na úseku životného prostredia, ako aj k plneniu záväzkov vyplývajúcich pre Slovensko z členstva v Európskej únii.

  • Sme pripravení poskytnúť Vám odborné poradenstvo a konzultácie k riešeniu Vašich problémov v oblasti sanácií environmentálnych záťaží od procesu určovania zodpovednosti až po vypracovanie a realizáciu Plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže
  • Pomôžeme Vám zabezpečiť efektívnu legislatívnu podporu, ktorá môže účinne ovplyvniť spoločné riešenia danej  problematiky