PÔSOBNOSŤ

Presadzovanie spoločných záujmov členov združenia pri rokovaniach so štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy

Vypracovanie, prípadne zabezpečenie a financovanie vypracovania odborných, technických a právnych analýz v oblasti sanácií, s osobitným zameraním na ich súlad s technickými normami a právnymi predpismi platnými v Európskej únii

Poskytovanie poradensko-konzultačných služieb pre svojich členov vo všetkých otázkach spojených s ich činnosťou v oblasti sanácií

 Spolupráca a komunikácia s médiami, samosprávou a verejnosťou pri riešení problematiky sanácií

● Aktívna participácia pri predkladaní návrhov strategických a legislatívnych dokumentov v oblasti environmentálnych záťaží