Stretnutie zástupcov asociácie ENVISAN s vedením Ministerstva životného prostredia ...

Dňa 21.08.2023 sa zástupcovia našej asociácie zúčastnili pracovného stretnutia s vedením Ministerstva životného prostredia SR reprezentovaného štátnou tajomníčkou Mgr. Katarínou Butkovskou, Mgr. PhDr. Tomášom Kuchtom zo sekretariátu štátnej tajomníčky a generálnym riaditeľom sekcie geológie a prírodných zdrojov Ing. Petrom Cirjákom. Po úvodnom predstavení a oboznámení s cieľmi asociácie ENVISAN sme ocenili prístup nového vedenia ministerstva k riešeniu problematiky odstraňovania environmentálnych záťaží, ktoré v krátkom období dokázalo objektívne zhodnotiť situáciu a opätovne naštartovalo zastavené procesy sanácie.

V bohatej diskusii sme prebrali viaceré témy, ktoré trápia viacerých zástupcov asociácie ako zhotoviteľov geologických prác, spoločne pomenovali príčiny stagnácie problematiky EZ a načrtli možnosti ich spoločného riešenia. Prioritne sme sa venovali ďalšiemu postupu pri odstraňovaní environmentálnych záťaží, pri ktorom, ako sme boli ubezpečení, máme nezastupiteľné miesto. Spomenuli sme úskalia a problémy, ktoré so sebou prináša prijatá (protiústavná) novela zákona č. 409/2011 Z.z., ktorú pripravilo ministerstvo pod vedením Jána Budaja. Ďalšou z tém boli pozastavené projekty svahových deformácií ohrozujúcich na viacerých miestach Slovenska obyvateľov a ich majetok. Spoločne sme tiež skonštatovali, že veľmi zaujímavou oblasťou, ktorej sa v budúcnosti bude venovať zvýšená pozornosť, je využívanie geotermálnej energie. Jedná sa však o multidisciplinárne odvetvie, a preto bude potrebná jej komunikácia s ďalšími rezortmi.

Na záver sme sa zhodli o nevyhnutnosti vzájomnej spolupráce pri tvorbe strategických dokumentov alebo pri prijímaní  právnych predpisov, kde treba zohľadňovať aj dlhoročné praktické skúsenosti zhotoviteľov geologických prác a požiadavky vyplývajúce z aplikačnej praxe.                                                                                                                         (21.08.2023)                                                                                                         

Minister životného prostredia pán Milan CHRENKO reagoval na našu ponuku spolupráce ocenením ...

Plné znenie jeho odpovede si môžete prečítať stiahnutím tohto linku :                                                                                                                                                                     (27.07.2023)

Asociácia ENVISAN ocenila v mediálnych výstupoch proaktívny krok nového vedenia MŽP pri obnove projektu sanácie Vrakunskej skládky ...

Zástupca našej asociácie RNDr. Igor Polčan sa zúčastnil ako hosť v relácii TERAZ TAKTO u moderátorky Anky Žitnej...

Kde okrem iného zhodnotil tri roky pôsobenia ministra životného prostredia Ján Budaja v oblasti riešenia problematiky odstraňovania environmentálnych záťaží, konkrétne Vrakunskej skládky, ktorá bola jednou z priorít Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2021 -2024.                                                                                                                                                               Túto  reláciu si môžete pozrieť na linku :                                                                                                                                                                                                                   

  (22.06.2023)  

TERAZ TAKTO: Exministra Budaja nachytali pri klamstve (pluska.sk)


Otvorený list novému ministrovi životného prostredia ...

V súvislosti s Programovým vyhlásením novej úradníckej vlády medzi prioritami v oblasti životného prostredia dominujú zmena klímy, envirozáťaže a modernizácia : 
Medzi prioritami vlády dominujú zmena klímy, envirozáťaže a modernizácia (minzp.sk)
V tejto súvislosti sme sa rozhodli osloviť nové vedenie ministerstva s ponukou spolupráce. 
Plné znenie Otvoreného listu si môžete stiahnuť a prečítať z nižšie uvedeného linku.                 
(14.06.2023)

NKÚ SR sa zaoberal problematikou environmentálnych záťaží !!!

"Boj s envirozáťažami nezvláda Slovensko po finančnej ani systémovej či manažérskej stránke". Na problémy a nedostatky súvisiace s odstraňovaním environmentálnych záťaží aktuálne upozorňuje aj Najvyšší kontrolný orgán Slovenskej republiky :

https://www.nku.gov.sk/aktuality/-/asset_publisher/9A3u/content/slovensko-na-odstranovanie-envirozatazi-ktore-ohrozuju-ludi-aj-prirodu-potrebuje-miliardu-eur

Správu o výsledku kontroly NKÚ Štátneho programu sanácií environmentálnych záťaží 2016 -2021 si môžete stiahnuť a prečítať z linku nižšie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

    (05.04.2023)

VRAKUNSKÁ SKLÁDKA - hlavná téma okrúhleho stola sanácia pôdy v rámci Slovensko - Holandského biznis fóra

 Zástupca našej asociácie, pán RNDr. Pavol Tupý sa zúčastnil diskusie za okrúhlym stolom usporiadaného pri príležitosti štátnej návštevy holandského kráľovského páru v Slovenskej republike na tému sanácia pôdy, kde sa okrem iných tém rozoberala problematika znečistenia skládky v bratislavskej Vrakuni. Diskusie sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva životného prostredia, predstavitelia slovenských obchodných spoločností pôsobiacich v oblasti geológie, holandskí experti na sanáciu pôdy, predstavitelia miestnych samospráv ako aj neziskového sektoru. Postrehy a úvahu o tomto podujatí Vám prinášame v príspevku, ktorý si môžete stiahnuť a prečítať pod spoločnou fotografiou z tohto podujatia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(25.03.2023)

VYUŽITIE BENTONITU AKO STAVEBNÉHO PRVKU PODZEMNÝCH TESNIACICH STIEN

V tejto reportáži RTVS z 07.02.2023  Správy RTVS - Televízny archív – pôvodná tvorba i športové relácie online odzneli neodborné a zavádzajúce informácie na ktoré sme pripravili a odoslali vysvetľujúce stanovisko ako našu reakciu ktoré si môžete prečítať.                                                                                                                                                                                         
 (10.02.2023)

NOVÍ ČLENOVIA

Správna rada na svojom prvom zasadnutí schválila prijatie 3 nových členov Asociácie ENVISAN. Novými členmi sa stali spoločnosti :
Aquifer, s.r.o. AQUIFER )
HYDRANT s.r.o. Hydrantsro )
NuSi, s.r.o. ( www.nusi.sk )                                                         
  (02.02.2023)