ZAKLADAJÚCI ČLENOVIA

Zakladajúcimi členmi združenia v zmysle zakladateľskej zmluvy o založení záujmového združenia právnických osôb zo 04. augusta 2022 sú:

 -       ALS Slovakia, s.r.o. ( Alsglobal.sk )

-       AVE CZ Odpadové hospodářství s.r.o. (  Čistá budoucnost je společný cíl  )

-       Centrum environmentálnych služieb, s.r.o. (  Váš partner pre životné prostredie )

-       DEKONTA Slovensko, spol. s r.o. (  Služby a produkty pre lepšie životné prostredie )

-       EBA, s.r.o. (  Váš partner v mori odpadov )

-       ENVIGEO, a.s. (  Geologické práce a práce v oblasti životného prostredia  )

-       ENVIRONCENTRUM, s.r.o (  ENVIRONCENTRUM, s.r.o. - Košice )

-       EPS Slovensko, s.r.o. (  EPS Slovensko )

-       GEOtest, a.s. ( Služby v oborech aplikované a environmentální geologie. )

-       HES – COMGEO, a.s. ( Spoločnosť pre životné prostredie a hydrogeológiu )

-       HGM-Žilina, s.r.o. (  Hydrogeológia, geológia životného prostredia a odpadové hospodárstvo )

-       MM REVITAL a.s. (  MM REVITAL a.s. )

-       Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o. (  Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. )

STANOVY Asociácie ENVISAN