PRÍBEH VRAKUNSKEJ SKLÁDKY

Environmentálna záťaž Vrakuňa – skládka CHZJD predstavuje jednu z najväčších a najnebezpečnejších environmentálnych záťaží na Slovensku. Projekt sanácie tejto environmentálnej záťaže sa pripravoval niekoľko rokov. Na  realizáciu tohto projektu bolo vydané stavebné povolenie, bol urobený výber zhotoviteľa a reálne mal byť ukončený koncom roka 2023. Na základe viacerých zlých rozhodnutí súčasného vedenia Ministerstva životného prostredia sa však sanácia Vrakunskej skládky dodnes nezačala a tak okolie Mestskej časti Bratislava Vrakuňa a spolu s ním veľká časť Žitného ostrova zostáva naďalej kontaminovaná a ohrozená toxickými látkami z Vrakunskej skládky. Prečo je tomu tak sa Vám pokúsime objasniť v našom článku.